“nekokosh.com”; üyelerin “nekokosh.com” ile iletişimde kullanılmak üzere verdikleri bilgileri başkaları ile paylaşmamak adına gizlilik politikası oluşturmuştur. Gizlilik politikası çerçevesinde “nekokosh.com” üyelerin kişisel bilgilerini korumayı taahhüt etmektedir. Gizlilik politikası kapsamında aşağıda belirlenen ilkelere uyulmaktadır.

1) Üyelere ait kişisel bilgiler sadece nekokosh.com çalışanları tarafından görülebilir.

2) Üyeye ait e-posta nekokosh.com ile üyeler arasında iletişimin sağlanması için kullanılır. nekokosh.com, üyelerine bilgilendirme amaçlı mail gönderimleri yapabilir. Üçüncü şahıslara üye e-postaları hiçbir gerekçe ile verilmez.

3) Üyelerin kişisel bilgileri sadece nekokosh.com ile üyeler arasında iletişim sağlanması için kullanılır. Üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz.

4) Üyelerin, müşterileri ile yaptıkları görüşmeler ve sohbet içerikleri kesinlikle üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz. Ancak teknik sebepler için gerekli olduğu durumlarda nekokosh.com çalışanları tarafından görülebilir.

5) Üyelerin, müşterilerine ait kaydettikleri kişisel ve iletişim bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz.

AKRON ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

Sahibi : AKRON ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZM. ANONİM ŞİRKETİ
Adres : KOÇ PLAZA KAVACIK MAH. FSM. CD. BINA NO:6 D:3 BEYKOZ /İSTANBUL
Telefon No : +90 216 706 54 21
Ticaret Sicil No : 230020 – 5
Sorumlu Kişi : Emre ÜNAL
e-posta : e.unal@akronbilisim.com
Yukarıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun” uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.

http://nekokosh.com internet sitesi ve içeriği Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizm. Anonim Şirketi’ne ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilenleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

http://nekokosh.com internet sitemize erişiminizden veya siteyi kullanmanızdan önce işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarını dikkatli okuyunuz. Sitemize erişmekle veya sitemizi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Bu şartlar ve hükümlere bağlı olmak istememeniz halinde, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladı iseniz kullanımı derhal durdurmanız gerekmektedir.

http://nekokosh.com bu yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarında her an tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarının siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcılar bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak yasal uyarı ve kullanım koşullarını gözden geçirmeyi kabul etmektedir. Kullanıcıların siteye devam eden erişimleri veya kullanımları değiştirilmiş yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarının kesin olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu sitede sunulan bilgilerin iletiminin kolaylaştırılması kaygısıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir:

“NEKOKOSH”: Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizm. Anonim Şirketi.
“İNTERNET SİTESİ” veya “SİTE”: http://nekokosh.com internet sitesi
“KULLANICI”: siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

1- İşbu yasal uyarı ve kullanım koşullarının amacı, NEKOKOSH ve KULLANICI arasında, internet sitesinin kullanımının tabi olduğu genel koşulları ve hükümleri tanımlamak ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
2- KULLANICI, NEKOKOSH’un
a) bu internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğunu, eksiksiz olduğunu, güvenilirliğini, yeterliliğini ve güncelliğini,
b) işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağını;
c) aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği,
d) Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı
e) indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu
hiçbir surette garanti etmediğini kabul eder.

Kullanıcılar, yukarıda anılan hususlar dolayısıyla doğan zararlar sebebiyle NEKOKOSH’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan NEKOKOSH sorumlu değildir.
KULLANICI, işbu İNTERNET SİTESİNİ kullanmakla, bu kullanımından doğan tüm sorumluluğun ve risklerin kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. İNTERNET SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılır lığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI ’nın sorumluluğundadır.
İnternetin küresel doğasının farkında olarak KULLANICI, İNTERNET SİTESİNİ kullanırken;
a) Hali hazırda yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü Türkiye Cumhuriyeti mevzuat hükümlerini, uluslararası sözleşmeleri veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecektir. Bu sebeple doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
b) Ülke çapında veya uluslar arası düzeyde yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret, ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyecektir. NEKOKOSH bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.
c) İşbu internet sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyecek veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyecektir.
d) İNTERNET sitesi içeriğine İNTERNET sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak İNTERNET sitesi içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyecek veya silmeyecektir.
e) Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyecek, postalamayacak veya iletmeyecektir.
f) Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcılarını elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaktır.
g) Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
h) Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyecek veya başka bir biçimde görüntülemeyecektir.

KULLANICI, NEKOKOSH’un İNTERNET SİTESİNDEKİ her türlü yorumu, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını baştan kabul etmiştir. Ancak NEKOKOSH , İNTERNET SİTESİNDE, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.
3- İNTERNET SİTESİ hiçbir durumda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
a) İNTERNET SİTESİ, İNTERNET sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, İNTERNET sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) İNTERNET SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
b) İNTERNET SİTESİ, İNTERNET sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya İNTERNET sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
c) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımında güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’ nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
d) KULLANICI, İNTERNET sitesine erişimi ve internet sitesini kullanımı nedeniyle bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretlerini de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama zarar ve masraflardan sorumludur. NEKOKOSH hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
e) Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, İNTERNET SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.
f) Hiçbir durumda NEKOKOSH , çalışanları, tedarikçileri veya sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.
g) Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup NEKOSKOSH’u bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

4- KULLANICI ile İNTERNET SİTESİ üzerinde bulunan veya İNTERNET sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm şart garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden NEKOKOSH’un sorumlu olmadığı kabul eder.

5- KULLANICI, internet sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde İNTERNET SİTESİ VE NEKOKOSH’un hiçbir kontrolü olmadığı için İNTERNET SİTESİ ve NEKOKOSH’un linklerin gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ayrıca NEKOKOSH ve İNTERNET SİTESİ’nin böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

6- İNTERNET SİTESİ aracılığıyla ya da İNTERNET SİTESİ ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca NEKOKOSH’un gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle Gizlilik Politikası’na tabidir. Bu INTERNET SİTESİ, halka açık bir web sitesidir. KULLANICILAR bu internet sitesine gönderdikleri içerikler ile ilgili hiçbir gizlilik hükmü beklentisi içinde olamayacaklarını kabul eder.

7- NEKOKOSH internet sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, NEKOKOSH’a aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu internet sitesindeki hiçbir içerik NEKOKOSH’un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Kullanıcılar, internet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kâr amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. NEKOKOSH’un isim hakkı ve logosu münhasıran NEKOKOSH’a ait olup hiçbir surette NEKOKOSH’un yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

8- İNTERNET SİTESİ’ nin bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – İNTERNET SİTESİ’nin yasal uyarı ve kullanım koşullarını değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla – herhangi bir rol oynamayacaktır.

9- İNTERNET SİTESİNİ kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, NEKOKOSH’un bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek veya size bir hizmet veya bilgi sunmak ve benzeri amaçlarla sizden bilgiler talep edebilir. Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler NEKOKOSH’a ilaveten seçilen ortakları, iştirakleri ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla NEKOKOSH , Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). NEKOKOSH bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz. Tüm veya bazı çerezleri silmeyi seçtiğinizde çerezlerin silinmesi halinde site kullanımının etkileneceğini unutmayın ve çerezleri devre dışı bıraktığınız bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir. İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.
Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. NEKOKOSH’un sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde NEKOKOSH’un herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

10- Bu yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, yasal uyarı ve kullanım koşullarının bütününün veya kısımlarının uygulanmasında veya yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.